AKNV
AKVN
AKVN
AKVN
AKNV
AKNV

Advokátska kancelária JUDr. Veronika Nackin bola založená v roku 2013. Právne služby ponúkame širokému okruhu klientov, avšak pri zachovaní individuálneho prístupu. Našou snahou je spracovať každý právny prípad spôsobom, aby jeho riešenie bolo nekomplikované a súčasne aby finančné a časové zaťaženie klienta bolo minimálne.


Uvedomujeme si potreby doby, v ktorej žijeme, preto flexibilita, rýchlosť a pri poskytovaní právnych služieb využiteľné technické prostriedky sú našim štandardom.


Poskytovanie právnych služieb zahŕňa komplexný servis, od posúdenia právnej veci cez prípravu všetkých relevantných právnych dokumentov až po zastupovanie klienta či už v konaní pred súdom, alebo v mimosúdnych rokovaniach. Advokátska kancelária úzko spolupracuje s inými advokátskymi kanceláriami, exekútorskými úradmi, notárskymi úradmi, ale aj s účtovnou spoločnosťou, daňovým poradcom a audítorom.


Našou referenciou je spokojnosť klienta.