AKNV
AKVN
AKVN
AKVN
AKNV
AKNV

JUDr. Veronika Nackin ukončila štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2008. Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky jej bol v roku 2012, v študijnom odbore právo, udelený titul doktor práv. V rovnakom roku zložila s vyznamenaním advokátsku skúšku a bola Slovenskou advokátskou komorou zapísaná do zoznamu advokátov.


Počas štúdia absolvovala stáž v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky. Cenné praktické skúsenosti získala aj  prácou v advokátskej kancelárii JUDr. Dušana Repáka a prácou pre notársky úrad Mgr. Tomáša Leškovského.


Od ukončenia štúdia pracuje v oblasti advokácie. Prax advokátskeho koncipienta vykonávala v Advokátskej kancelárii Geško & Hulín, s. r. o. a neskôr v Advokátskej kancelárii JUDr. Ivana Syrového, s. r. o.


V súčasnosti vykonáva advokátsku prax ako samostatná advokátka.


Spolupráca

Advokátska kancelária pre zabezpečenie komplexnosti služieb úzko spolupracuje s inými advokátskymi kanceláriami, exekútorskými úradmi, notárskymi úradmi, ale aj s účtovnou spoločnosťou, daňovým poradcom a audítorom.