AKNV
AKVN
AKVN
AKVN
AKNV
AKNV

JUDr. Veronika Nackin, advokátka

Slovenská advokátska komora, číslo licencie 6475


Sídlo: Sputniková 15, 821 02  Bratislava

Office: Odborárska 23, 831 02 Bratislava


Telefón: 00421 908 655 023

Email: office@nackin.sk


Fakturačné údaje:

IČO: 42 269 776

DIČ: 1080883056


Bankové spojenie:

Číslo účtu: SK9202000000003122519859

SWIFT: SUBASKBA

Účet vedený vo VÚB banka, a.s.